Skupina MESIT

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o práci v naší společnosti.

Společnosti skupiny MESIT jsou společnosti registrované v České republice, (dále jen „my” nebo „nás”). Ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pozdějším znění) a Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám hodláte poskytnout v následujícím kroku. Před zpracováním Vašich osobních údajů je Vám třeba poskytnout níže uvedené informace. Prosíme přečtěte si je pozorně.

Zpracovatelem osobních údajů a poskytovatelem naší náborové platformy je společnost Video Recruiting Solutions s.r.o., se sídlem Skalní 578/26, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika, IČO 247 69 304 (dále jen „VRS”), která byla námi pověřena zpracovávat některé Vaše osobní údaje ve svých elektronických systémech.

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat Vaše jméno, emailovou adresu, audio-vizuální záznam online pohovoru (pokud se jej rozhodnete nahrát) nebo další údaje, které o sobě poskytnete a které mohou umožnit Vaši identifikaci.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s výběrovým řízením za účelem zhodnocení Vašich předpokladů pro zaměstnání na pozici, o kterou se zajímáte. Můžeme také uchovat Vaše data i po uzavření tohoto náboru, abychom Vás mohli případně oslovit v budoucnu s nabídkou zaměstnání, která by Vás mohla zajímat. V tomto případě však pouze s Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů. Takto získané osobní údaje jsou zpřístupněny pouze nám, našim dceřiným/sesterským společnostem, které se podílejí na náborovém procesu, a VRS. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Máte právo kdykoliv požádat o informaci související se zpracováním Vašich osobních údajů nebo svůj souhlas odvolat. Více informací a zásady zpracování osobních údajů ve skupině MESIT včetně výčtu Vašich práv s uvedením, jak tyto Vaše práva uplatnit naleznete na našich webových stránkách: www.mesit.cz/ou. V případě dalších dotazů náš můžete kontaktovat prostřednictvím emailu přímo nebo na adresu personalni@mesit.cz