Ackee

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o práci v naší společnosti.

Ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v pozdějším znění) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám hodláte poskytnout v následujícím kroku. Před zpracováním Vašich osobních údajů je třeba akceptovat níže uvedené smluvní podmínky. Prosíme přečtěte si je pozorně.

Poskytovatel naší náborové platformy, společnost Video Recruiting Solutions s.r.o., se sídlem Skalní 578/26, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika, IČO 247 69 304 (dále jen „VRS”) byla námi pověřena zpracovávat některé Vaše osobní údaje ve svých elektronických systémech.

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat Vaše jméno, emailovou adresu, audio-vizuální záznam online pohovoru (pokud se jej rozhodnete nahrát) nebo další údaje, které o sobě poskytnete a které mohou umožnit Vaši identifikaci.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s výběrovým řízením za účelem zhodnocení Vašich předpokladů pro zaměstnání na pozici, o kterou se zajímáte. Můžeme také uchovat Vaše data i po uzavření tohoto náboru, abychom Vás mohli případně oslovit v budoucnu s nabídkou zaměstnání, která by Vás mohla zajímat. Takto získané osobní údaje jsou zpřístupněny pouze nám, našim dceřiným/sesterským společnostem, které se podílejí na náborovém procesu, a VRS. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Máte právo kdykoliv požádat o informaci související se zpracováním Vašich osobních údajů nebo svůj souhlas stáhnout. Pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena, můžete nás kontaktovat a požádat o vysvětlení, případně o nápravu stavu, a to zejména zamezením přístupu k Vašim osobním údajům, jejich opravou, doplněním nebo odstraněním. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu přímo nám nebo na adresu support@lusk.io.